Home Page Site Map Sources Guest Book Connections

Welcome! This website was created on 14 Jan 2008 and last updated on 23 May 2011. The family trees on this site contain 869 relatives. If you have any questions or comments you may send a message to the Administrator of this site.
Security
Enter Access Code to view private data:
Sign In

LOADING! Please wait ...
LOADING! Please wait ...
LOADING! Please wait ...
About Esivanemad: Seppo ja Everett
Please sign in to see more.
Eelnenu on võõrkeeles, ärakaotamatu ja loodetavasti arusaadav igale lugejale, kes ka järgnevat viitsib lugeda.

Olgugi Eesti väike, on tema kandid ja sopid suuresti erinenud, iseäranis kui asusid maa ise otstes. Nii siingi, kus juured ulatuvad Taageperra Läti rajal ja Suurele Pakrile Läänemeres, olulisemalt hõlmates vana Viljandimaad ja tema lähinaabrust, Rapla kihelkonda, Vihterpalu randa, Tallinna, teisigi linnu, Kuramaad, Saksamaad ja muid maid, eesti, saksa, poola, ðoti, läti, hollandi, rootsi, ungari ja muud verd promillide vähenemise järjekorras, sest pole piire, mis pidanuksid ajaloo kulgu, olgu kasvõi visandlikus nimede jadas. Süsteem võimaldab suuremat täpsust, kuid on juba sellisena liiga hübriidne - näiteks b. selmet korralik eesti sünd. kirjutataks, või tähestikult segane nimeloend - ja hübriidsed nähtused mulle ei meeldi. Samuti tahtsin andmete esitamisel võimalikult palju ühtlust. Ent iga teatavaile nõuetele vastav uurimus väärib avalikustamist.

Lapsena veel ei mõisteta ajalugu. See on tüütu, nõudlik ja õigust öelda väga laialivalguv nähtus, mitte teadus, vaid kogum kõikmõeldavast, mis kunagi olnud. Kuid lapses võib ärgata huvi. Tükk-tükilt korjub seda, koguneb teadmisi vanavanemategi üsna suurejoonelistest tempudest, ühest esimesest oma ala professorist Venemaal (esiisa nr. 62), maailmanimestki (nr. 122), eesti keeleloos tänini mäletatavaist Gutsleffidest. Eellasloend, kuhu kuuluvad nimetatud numbrid, on nähtav Tree - Reports - Ancestors all. Huvi rauges - eesti esivanemate leidmiseks olid arhiivid suletud nagu on nüüdki mainitaval määral, ainult nüüd nimetatakse seda silendatult, öiroopalikult. Tahe võidab. Legendid, aimus või umbmäärane udu esivanemate elust pole midagi selle kõrval, kui teada, mäherdune mässuvaim hõljus üle vana Põltsamaa, et kaks esiisa seal surnuks peksti (156. ja 264.) ja üks jäeti veel rohkem kui pooleks kuuks mädanema. Tänu Urmas Haud´i leheküljele asetseb siin nõidustki harrastanud, aina viljaga õnnistatud peremees (448.). Elustuvad teised peremehed, perenaised, sulased, tüdrukud, saunikud, kõrtsmikud, toapoisid ja näitsikud, vöörmündrid, vaimulikud, rätsepad, kingsepad, küll ka kaupmehed, kaubahärrad, mõisnikud, õukondlased, elustuvad kirgastununa kunagised tragöödiad ja komöödiad. Kuna ma eitan igasugust labast apartheidi ühelt poolt ja lömitamist teiselt, julgen olla uhke kõigile oma eellastele, kui mõni pidigi kerjakoti võtma. Liiga hilja meenub enamikule inimestest see, mille ees ollakse võrdsed.

Talupoegliku genealoogia tõde on paraku, et vaid harva ja lapiti tungib temas enne Põhjasõda, sündmuste kaasaega, mis võivad elustuda tõeliselt alles, kui tajume neid esivanemate kaudu. Seega ma ei kavatse siinset üleliia täiendada. IT ei ole minu ala ega isegi huviala. Olen valmis vastama küsimustele, aga vastus võib viibida.

LOADING! Please wait ...

Getting Around
There are several ways to browse the family tree. The Tree View graphically shows the relationship of selected person to their kin. The Family View shows the person you have selected in the center, with his/her photo on the left and notes on the right. Above are the father and mother and below are the children. The Ancestor Chart shows the person you have selected in the left, with the photograph above and children below. On the right are the parents, grandparents and great-grandparents. The Descendant Chart shows the person you have selected in the left, with the photograph and parents below. On the right are the children, grandchildren and great-grandchildren.

Do you know who your second cousins are? Try the Kinship Relationships Tool. Your site can generate various Reports for each name in your family tree. You can select a name from the list on the top-right menu bar.

In addition to the charts and reports you have Photo Albums, the Events list and the Relationships tool. Family photographs are organized in the Photo Index. Each Album's photographs are accompanied by a caption. To enlarge a photograph just click on it. Keep up with the family birthdays and anniversaries in the Events list. Birthdays and Anniversaries of living persons are listed by month. Want to know how you are related to anybody ? Check out the Relationships tool.

SiteMap|Visitors: 1252|TribalPages Forum